SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 21 maja 2017

duch-sw-830x467

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY      21 maja 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi.

 

  1. Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie.

 

  1. We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki.

 

  1. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia modlimy się za Kościół w Chinach. W 2007 roku papież wydał list apostolski, w którym postanowił, że dzień 24 maja będzie poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

 

  1. W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 1700, podczas której przez wstawiennictwo najświętszej
    z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

 

  1. 14 maja 2017 r. przeżyliśmy Wizytację Kanoniczną. Bóg Zapłać Członkiniom Kół Różańcowych, Dziełu Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, Zespołom  Bakałarz i Zajączkowiaki za piękną prezentację, Ks. Przemysławowi, pani Katechetce, panu Organiście Lektorom, Ministrantom Delegacji nauczycieli i uczniów z Pocztem sztandarowym szkoły, młodzieży i dzieciom  i wam drogim Parafianom, za godne powitanie J. E. Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego i za wszelką życzliwość i modlitwę – Bóg zapłać.

 

  1. Dziękuję rodzinom Skazduba Starego za przygotowanie kościoła do  liturgii, w tym tyg. poproszę rodziny ze Skazduba Nowego. Bóg zapłać!

 

  1. Życzę błogosławionej niedzieli i smacznego obiadu.