Sprawy kancelaryjne INTENCJE MSZALNE

6

Jakie są rodzaje intencji mszalnych?

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:
* jednorazowa – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.
* zbiorowa – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach;
* gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

Po co zamawiać Mszę świętą?

 

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Jak zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

Jakie są dostępne terminy odprawiania Mszy św.?

Dostępność terminów zależy od pory roku. Najtrudniej o wolne terminy w Wielkim Poście i w dniach popularnych imienin. Często można zamówić Mszę św. jeszcze w tym samym tygodniu. Można też zamawiać Msze z większym wyprzedzeniem.

Ile to „kosztuje”?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję – zgodnie z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień.

 

POGRZEB KATOLICKI

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

1. Świadectwo zgonu.

2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.

3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.
W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:
Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
Zaświadczenie z poradni rodzinnej.
Dowody osobiste.
Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
Ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii
Data i miejsce I Komunii świętej
Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

Akt urodzenia dziecka.

Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).

Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

 

WYPOMINKI

WYPOMINKI

ZA ZMARŁYCH 

 

PARAFIA ŚW. JAKUBA APOSTOŁA BAKAŁARZEWO

 

PROSZĘ WPISAĆ NAJLEPIEJ DRUKOWANYMI LITERAMI

POLECANYCH ZMARŁYCH:

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………