Daily Archives: Marzec 15, 2015

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 marca 2015

r6_1

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    15 marca 2015
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą radości, od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście: „Raduj się, Jerozolimo”. Powodem tej radości wyrażonej we wspomnianych wyżej słowach, a także w różowym kolorze szat liturgicznych, ozdobieniu ołtarzy kwiatami i grze na organach nie tylko dla podtrzymania śpiewu, jest zbawienie w Chrystusie. Uczyńmy wszystko aby z niego w pełni skorzystać.